Αίτηση για εργασία

Παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση εργασίας ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ (οχι ελληνικά). Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση από εδώ και να μας την στείλετε πίσω στο email hr@atlanticbulk.gr αφού συμπληρωθεί.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟΝ: ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:: AVAILABLE FROM:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Μόνιμη):: ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Προσωρινή) ΚΙΝΗΤΟ:
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΑΜΟΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ

Σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνήστε με
Όνομα: Σχέση::
Διεύθυνση: Τηλ.::

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΑΥΤΗ:
ΑΡΙΘ. ΝΑΥΤ. ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:    ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΑΡΙΘ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:     ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
ΑΡΙΘ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:    ΗΜ/ΝΙΑ  ΛΗΞΗΣ:  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΛΛΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ
ΑΡΙΘ. ΝΑΥΤ. ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΗΜ/ΝΙΑ  ΛΗΞΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΑΡΙΘ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΗΜ/ΝΙΑ  ΛΗΞΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ- ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ- ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
S.S.O.(Ship Security Officer) ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
ΣΩΣΤΙΚΑ STCW' 95 - Basic TANKER TRAINING (Basic)
ΣΩΣΤΙΚΑ STCW' 95 - Advanced VISA USA/TYPE
ΕΠΙΚΙΝΔ. ΦΟΡΤΙΑ (HAZMAT)L BRDG/ENG. RESOURCE MNGT
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ A VISA MCV
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ B HELMEPA - POLLUTION
ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:: ΝΑΙ: ΟΧΙ:                   ΓΝΩΣΗ ΑΛΛΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ
ΣΗΜΑΙΑ
Κ. Ο. Χ.
ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ
ΜΗΝΕΣ
ΥΠ/ΣΙΑΣ
ΑΙΤ/ΓΙΑ
ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ

Δηλώνω υπεύθυνα ότι: α) τα στοιχεία της αίτησης είναι αληθή και ακριβή και β) η αίτηση συμπληρώθηκε από εμένα προσωπικά.
Σύσταση προσλήψεως:
 
   

disclaimer || created by Tera
ATLANTIC BULK CARRIERS MANAGEMENT Ltd
Αίτηση για εργασία

Παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση εργασίας. Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση από εδώ και να μας την στείλετε πίσω στο email hr@atlanticbulk.gr αφού συμπληρωθεί.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟΝ: ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:: AVAILABLE FROM:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Μόνιμη):: ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Προσωρινή) ΚΙΝΗΤΟ:
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΑΜΟΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ

Σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνήστε με
Όνομα: Σχέση::
Διεύθυνση: Τηλ.::

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΑΥΤΗ:
ΑΡΙΘ. ΝΑΥΤ. ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:    ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΑΡΙΘ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:     ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
ΑΡΙΘ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:    ΗΜ/ΝΙΑ  ΛΗΞΗΣ:  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΛΛΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ
ΑΡΙΘ. ΝΑΥΤ. ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΗΜ/ΝΙΑ  ΛΗΞΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΑΡΙΘ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΗΜ/ΝΙΑ  ΛΗΞΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ- ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ- ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
S.S.O.(Ship Security Officer) ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
ΣΩΣΤΙΚΑ STCW' 95 - Basic TANKER TRAINING (Basic)
ΣΩΣΤΙΚΑ STCW' 95 - Advanced VISA USA/TYPE
ΕΠΙΚΙΝΔ. ΦΟΡΤΙΑ (HAZMAT)L BRDG/ENG. RESOURCE MNGT
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ A VISA MCV
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ B HELMEPA - POLLUTION
ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:: ΝΑΙ: ΟΧΙ:                   ΓΝΩΣΗ ΑΛΛΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ
ΣΗΜΑΙΑ
Κ. Ο. Χ.
ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ
ΜΗΝΕΣ
ΥΠ/ΣΙΑΣ
ΑΙΤ/ΓΙΑ
ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ

Δηλώνω υπεύθυνα ότι: α) τα στοιχεία της αίτησης είναι αληθή και ακριβή και β) η αίτηση συμπληρώθηκε από εμένα προσωπικά.
Σύσταση προσλήψεως:
 
   

disclaimer || created by Tera
ATLANTIC BULK CARRIERS MANAGEMENT Ltd
Αίτηση για εργασία

Παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση εργασίας. Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση από εδώ και να μας την στείλετε πίσω στο email hr@atlanticbulk.gr αφού συμπληρωθεί.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟΝ: ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:: AVAILABLE FROM:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Μόνιμη):: ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Προσωρινή) ΚΙΝΗΤΟ:
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΑΜΟΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ

Σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνήστε με
Όνομα: Σχέση::
Διεύθυνση: Τηλ.::

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΑΥΤΗ:
ΑΡΙΘ. ΝΑΥΤ. ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:    ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΑΡΙΘ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:     ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
ΑΡΙΘ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:    ΗΜ/ΝΙΑ  ΛΗΞΗΣ:  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΛΛΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ
ΑΡΙΘ. ΝΑΥΤ. ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΗΜ/ΝΙΑ  ΛΗΞΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΑΡΙΘ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΗΜ/ΝΙΑ  ΛΗΞΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ- ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ- ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
S.S.O.(Ship Security Officer) ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
ΣΩΣΤΙΚΑ STCW' 95 - Basic TANKER TRAINING (Basic)
ΣΩΣΤΙΚΑ STCW' 95 - Advanced VISA USA/TYPE
ΕΠΙΚΙΝΔ. ΦΟΡΤΙΑ (HAZMAT)L BRDG/ENG. RESOURCE MNGT
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ A VISA MCV
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ B HELMEPA - POLLUTION
ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:: ΝΑΙ: ΟΧΙ:                   ΓΝΩΣΗ ΑΛΛΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ
ΣΗΜΑΙΑ
Κ. Ο. Χ.
ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ
ΜΗΝΕΣ
ΥΠ/ΣΙΑΣ
ΑΙΤ/ΓΙΑ
ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ

Δηλώνω υπεύθυνα ότι: α) τα στοιχεία της αίτησης είναι αληθή και ακριβή και β) η αίτηση συμπληρώθηκε από εμένα προσωπικά.
Σύσταση προσλήψεως:
 
   

disclaimer || created by Tera
ATLANTIC BULK CARRIERS MANAGEMENT Ltd
Αίτηση για εργασία

Παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση εργασίας. Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση από εδώ και να μας την στείλετε πίσω στο email hr@atlanticbulk.gr αφού συμπληρωθεί.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟΝ: ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:: AVAILABLE FROM:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Μόνιμη):: ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Προσωρινή) ΚΙΝΗΤΟ:
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΑΜΟΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ

Σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνήστε με
Όνομα: Σχέση::
Διεύθυνση: Τηλ.::

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΑΥΤΗ:
ΑΡΙΘ. ΝΑΥΤ. ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:    ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΑΡΙΘ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:     ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
ΑΡΙΘ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:    ΗΜ/ΝΙΑ  ΛΗΞΗΣ:  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΛΛΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ
ΑΡΙΘ. ΝΑΥΤ. ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΗΜ/ΝΙΑ  ΛΗΞΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΑΡΙΘ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΗΜ/ΝΙΑ  ΛΗΞΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ- ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ- ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
S.S.O.(Ship Security Officer) ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
ΣΩΣΤΙΚΑ STCW' 95 - Basic TANKER TRAINING (Basic)
ΣΩΣΤΙΚΑ STCW' 95 - Advanced VISA USA/TYPE
ΕΠΙΚΙΝΔ. ΦΟΡΤΙΑ (HAZMAT)L BRDG/ENG. RESOURCE MNGT
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ A VISA MCV
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ B HELMEPA - POLLUTION
ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:: ΝΑΙ: ΟΧΙ:                   ΓΝΩΣΗ ΑΛΛΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ
ΣΗΜΑΙΑ
Κ. Ο. Χ.
ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ
ΜΗΝΕΣ
ΥΠ/ΣΙΑΣ
ΑΙΤ/ΓΙΑ
ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ

Δηλώνω υπεύθυνα ότι: α) τα στοιχεία της αίτησης είναι αληθή και ακριβή και β) η αίτηση συμπληρώθηκε από εμένα προσωπικά.
Σύσταση προσλήψεως:
 
   

disclaimer || created by Tera